Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας σχετικά με τις Γλωσσικές Διαταραχές!

Οι  Γλωσσικές Διαταραχές είναι αναπτυξιακές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει το 7% των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Τα παιδιά με Γλωσσικές Διαταραχές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην κατανόηση της γλώσσας. Παράλληλα, πολλά από αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες που επηρεάζουν τις σχολικές τους επιδόσεις και τομείς της κοινωνικής και συναισθηματικής τους ανάπτυξης τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής όσο και της εφηβικής ηλικίας.


Σε αντίθεση με τη δυσλεξία και τον αυτισμό, υπάρχει περιορισμένη γνώση της κοινής γνώμης για τις Γλωσσικές Διαταραχές.

Τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη των Γλωσσικών Διαταραχών και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους στα παιδιά και τους εφήβους. Παράλληλα, στην Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχουν λίγες δημοσιευμένες μελέτες που αποτυπώνουν τη φύση αυτών των δυσκολιών.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος συνεργασίας του School of Education, University of Roehampton και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι:

  • Να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με Γλωσσικές Διαταραχές μέσω της συλλογής ερευνητικών δεδομένων στον ελληνικό χώρο σχετικά με τις απόψεις των επαγγελματιών και των γονέων παιδιών με τις παραπάνω δυσκολίες.
  • Να συμβάλει στη διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων για εκπαιδευτικούς, γονείς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες για την καλύτερη ενημέρωσή τους σχετικά με τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα στον χώρο των Γλωσσικών Διαταραχών τόσο σε διεθνές τόσο και σε ελληνικό επίπεδο. 

Ελπίζουμε ότι στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες τόσο σχετικά με θέματα διάγνωσης των Γλωσσικών Διαταραχών όσο και με θέματα αντιμετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά.

Με εκτίμηση

Ολυμπία Παληκαρά (Roehampton University) και Ασημίνα Ράλλη (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)