Επίκτητες Αφασικές Διαταραχές

Σεμινάριο 5 & 6 Δεκεμβρίου 2015
"Θεραπευτικές προτάσεις για άτομα με επίκτητες αφασικές διαταραχές"
Εισηγητής: Γιώργος Καραμανλής, Ψυχολόγος - Λογοπεδικός