Η αφήγηση ως μέσο οργάνωσης των ελλειμμάτων της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής

Καλομοίρης Γ. (2015). Η αφήγηση ως μέσο οργάνωσης των ελλειμμάτων της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής. Προσκεκλημένη ομιλία σην επιστημονική ημερίδα Γλωσσικές διαταραχές στα παιδιά και στους εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης, 23 Μαϊου, Αθήνα.
Attachments:
Download this file (afigisi-aksonas organosis eautou.pptx)afigisi-aksonas organosis eautou.pptx[ ]313 kB

Τα ελλείμματα στη συνεργατική επικοινωνία ως αιτιακός παράγοντας στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Παπαηλίου, Φ. Χ. (2015). Τα ελλείμματα στη συνεργατική επικοινωνία ως αιτιακός  παράγοντας στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Προσκεκλημένη ομιλία στην επιστημονική ημερίδα Γλωσσικές διαταραχές στα παιδιά και στους εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης, 23 Μαϊου, Αθήνα.
Attachments:
Download this file (ΕΚΠΑ_ROEHAMPTON (1).pptx)ΕΚΠΑ_ROEHAMPTON (1).pptx[ ]134 kB

Lessons from the better communication research programme

Lindsay, G. (2015). Lessons from the better communication research programme. Προσκεκλημένη ομιλία στην επιστημονική ημερίδα Γλωσσικές διαταραχές στα παιδιά και στους εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης, 23 Μαϊου, Αθήνα
Attachments:
Download this file (lessons_communication.pdf)lessons_communication.pdf[ ]730 kB

Γλώσσα και Διαταραχές Ροής της Ομιλίας

Φούρλας, Γ. (2015). Γλώσσα και διαταραχές ροής της ομιλίας. Προσκεκλημένη ομιλία στην επιστημονική ημερίδα Γλωσσικές διαταραχές στα παιδιά και στους εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης, 23 Μαϊου, Αθήνα.
Attachments:
Download this file (fourlas.pdf)fourlas.pdf[ ]2223 kB

Η αξιολόγηση της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής: προκλήσεις και σχέση με άλλες νοητικές λειτουργίες

Οικονόμου, Α. (2015).  Η αξιολόγηση της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής: προκλήσεις και σχέση με άλλες νοητικές λειτουργίες. Προσκεκλημένη ομιλία στην επιστημονική ημερίδα Γλωσσικές διαταραχές στα παιδιά και στους εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης, 23 Μαϊου, Αθήνα.
Attachments:
Download this file (aksiologisi_egd.pdf)aksiologisi_egd.pdf[ ]690 kB