Βιβλίο Περιλήψεων - Επιστημονική Ημερίδα 23/05/2015

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
 
Γλωσσικές διαταραχές στα παιδιά και τους εφήβους: θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης
 
Σάββατο 23 Μαϊου 2015

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Attachments:
Download this file (biblio_perilipseon.pdf)biblio_perilipseon.pdf[ ]595 kB

Κατανοώντας τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

Κατανοώντας τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
Από τη θεωρία στην πράξη
 
Courtenay Frazier Norbury, J. Bruce Tomblin, Dorothy V. M. Bishop
μετάφραση: Μαργαρίτα Κουλεντιανού
επιμέλεια: Ασημίνα Μ. Ράλλη, Ολυμπία Παληκαρά
 
Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2013
493 σελ.
ISBN 978-960-01-1581-9

Ο συλλογικός τόμος "Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές: από τη θεωρία στην πράξη" αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία των τελευταίων ετών, που θα συμβάλει στην περαιτέρω οριοθέτηση του επιστημονικού πεδίου των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών στην παιδική και την εφηβική ηλικία. Οι συγγραφείς του εστιάζουν στην αξιολόγηση, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα ψυχομετρικά εργαλεία και κλίμακες που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη χαρτογράφηση του προφίλ των παιδιών με αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Ταυτόχρονα, συζητείται η χρήση των αξιολογητικών εργαλείων και αναλύονται διεξοδικά σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τα θέματα της διάγνωσης και της οριοθέτησης των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών, συγκριτικά με άλλες διαταραχές. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά σε σύγχρονα προγράμματα παρέμβασης που εφαρμόζονται διεθνώς για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών και αναλύονται θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής.
(Πηγή: βιβλιοnet)