Γλωσσικές ιδιαιτερότητες σε άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας


Σεμινάριο: Γλωσσικές ιδιαιτερότητες σε άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας
27 & 28 Φεβρουαρίου 2016

 

Απευθύνεται σε: Λογοπεδικούς / Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγους και Ειδικούς Παιδαγωγούς